Zarząd Klubu kadencji 2019/2020/2021/2022

Bogdan Kołakowski
Prezydent
Aldona Bejenka
Past Prezydent
Wiesław Drewnowski
I Wiceprezydent
Grzegorz Rozwarski
II Wiceprezydent
Andrzej Hoffmann
Sekretarz
Elżbieta Popławska
Skarbnik