Jesteś tutaj: Home » O Klubie » Historia

Historia Klubu

Pierwsze spotkanie nowo powstałego Klubu odbyło się 21 czerwca 1997 roku. W ciągu 17 lat działalności LC Bydgoszcz zorganizował wiele akcji.
Do największych osiągnięć należą: zbiórka darów (sprzętu medycznego, mebli, komputerów, środków czystości itp) dla instytucji opiekujących się dziećmi oraz dla osób fizycznych, zbiórka prezentów świątecznych dla dzieci specjalnej troski, organizowanie (wraz z klubami z innych stowarzyszeń) kiermaszy przedświątecznych w połączeniu ze zbiórką pieniędzy dla beneficjentów klubów, nieodpłatne opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji zabytkowej wozowni na budynek dydaktyczny Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy (2003), której autorem jest Lion Witold Migdał, współorganizowanie okolicznościowych imprez dla dzieci, wsparcie finansowe różnego rodzaju przedsięwzięć realizowanych na potrzeby osób ubogich i niepełnosprawnych (remonty mieszkań, zamontowanie zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnego dziecka itp.), kilkukrotny udział w festynie organizowanym w Hannoverze przez LC niemieckie (wystawienie stoiska z wyrobami cukierniczymi Liona Adama Sowy).
Klub organizuje także cykliczne wydarzenia kulturalne: „Wieczór dobroczynności” (koncert, recital, bal) z udziałem osób wspomagających finansowo oraz „Majówka” - coroczne spotkania w formie pikniku z darczyńcami.
Beneficjentami Klubu są: wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Loisa Braille’a w Bydgoszczy (1997-1999), dzieci z rodzin ubogich i patologicznych uczestnicy obozów „Nieprzetarty szlak”, organizowanych co roku przez Kujawsko-Pomorską Chorągiew ZHP (od< 1999), dzieci i młodzież - wychowankowie Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy (2001-2008), pacjenci Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, dzieci z Domów Dziecka, dzieci ze szkół wiejskich okolic Bydgoszczy, dzieci z rodzin polskich zamieszkałych w krajach wschodnioeuropejskich, osoby niepełnosprawne (m. in. niewidoma studentka Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, kalekie dziecko, mężczyzna po amputacji nóg) oraz osoby żyjące w niedostatku.
Klub aktywnie uczestniczy w programach międzyklubowych, krajowych, międzynarodowych m.in.: udział w programie Lions Quest (w Bydgoszczy dwukrotnie przeprowadzone zostało szkolenie grup nauczycieli miejscowych szkół), nieodpłatne opracowanie dokumentacji projektowej Plac wielozmysłowego doświadczania świata dla CRON Stowarzyszenia „Bratek” w Barlinku przez Liona Andrzeja Hoffmanna (2011), współfinansowanie wydania książki dla dzieci w ramach krajowego projektu „Bajka” (2013).
LC Bydgoszcz aktywnie współpracuje z niemieckim klubem LC Langenhagen (od 1999 r.) organizując:
  • spotkania integracyjne połączone z wymianą doświadczeń, 
  • wspólne wyjazdy do polskich i niemieckich miast,
  • wspólne imprezy charytatywne.

Klub współpracuje także z holenderskim klubem LC Eindhoven (od 2001 r.) poprzez spotkania klubowe połączone z wymianą doświadczeń, współorganizowanie projektu adaptacji zabytkowej wozowni na budynek dydaktyczny.

Klub zorganizował trzy Nadzwyczajne Konwencje Okręgu.
W 2012 r. Lion Andrzej Hoffmann zorganizował dla polskich Lionów i osób im towarzyszących tygodniowy wyjazd na Sycylię (w programie m. in. zaaranżowane przez pp. Arena zwiedzanie wyspy i spotkania z Lionami sycylijskimi).
Sponsorami Klubu są przedsiębiorstwa i firmy, zarówno duże jak i małe, mające swoje siedziby w Bydgoszczy i okolicy, osoby fizyczne, uczestniczące w organizowanych przez klub akcjach i imprezach oraz darowizny członków klubu (sponsoring wewnętrzny) na wyznaczone cele.
Łączna przybliżona wartość udzielonej pomocy przez Klub w latach 1997 - 2014 wynosi ok. 800 000 zł.
 
Andrzej Hoffmann
LC Bydgoszcz