Zarząd LC Bydgoszcz kadencji 2018/2019

Aldona Bejenka
Prezydent
Bogdan Kołakowski
Past Prezydent
Wiesław Drewnowski
II Wiceprezydent
Marek Gotowski
I Wiceprezydent
Andrzej Hoffmann
Sekretarz
Elżbieta Popławska
Skarbnik