20-lecie Lions Club Bydgoszcz

W połowie czerwca 2017 r. 20-lecie rozpoczęcia działalności świętował bydgoski Klub Lions. W uroczystości, która tradycyjnie miała miejsce w hotelu Brda, oprócz członków Klubu i towarzyszących im najbliższych osób, uczestniczyli zaproszeni goście. Jubileuszową uroczystość zaszczycili swoim udziałem: Gubernator Okręgu 121 Polska Radosław Bielicki, wprowadzający przed 20 laty bydgoski klub do rodziny Lionów Past Gubernator Jacek Dehnel oraz gospodarz miasta Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Złożyli oni na ręce kończącego swoją roczną kadencję Prezydenta Klubu Liona Bogdana Kołakowskiego gratulacje i podziękowania dla wszystkich członków za długoletnią i ofiarną działalność dobroczynną. Troje ostatnich członków założycieli LC Bydgoszcz – niestety tylko tylu pozostało z pierwotnego składu – a mianowicie Andrzej Hoffmann, Janusz Olkiewicz i Elżbieta Popławska w uznaniu zasług dla ruchu LIONS zostało wyróżnionych przez Gubernatora odznaczeniem.
Czerwcowa rocznica charteru Klubu jest co roku także okazją do uroczystego przekazania władzy nowemu Prezydentowi, wybranemu na kolejną roczną kadencję. Podobnie było w tym roku, może nawet z większą „pompą” z racji wspomnianego jubileuszu. Zaszczyt przejęcia tej odpowiedzialnej funkcji spłynął na Lion Aldonę Bejenkę, drobną, ale odważną i stanowczą dziewczynę.
Bydgoscy Lioni realizują szeroko pojęte cele działalności prospołecznej, podejmując się wykonywania postawionych sobie zadań nie tylko na rzecz społeczności lokalnej, ale też współpracując na dużo szerszą skalę realizują projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Beneficjentami LC Bydgoszcz byli lub są obecnie:

  • wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy,
  • dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z domów dziecka biorąca udział  w zlocie „Nieprzetarty Szlak”, organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Chorągiew ZHP w Funce nad jeziorem Charzykowskim,
  • wychowankowie Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczy w Bydgoszczy,
  • wychowankowie Domu Dziecka w Jaksicach k/Inowrocławia,
  • podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
  • pacjenci Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy,
  • uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 Specjalnej w Bydgoszczy,
  • osoby dorosłe dotknięte kataklizmem lub kalectwem.

W ramach współfinansowanego przez polskich Lionów projektu budowy nowej siedziby Centrum Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bratek” w Barlinku, Lion Andrzej Hoffmann opracował projekt będącego częścią tej inwestycji Placu wielozmysłowego doświadczania świata.
Pomoc potrzebującym nie jest jedynym, chociaż najbardziej widocznym celem, jaki stawiają przed sobą członkowie Lions Club Bydgoszcz. Efektem  spotkań z niemieckimi Lionami z Hannoweru było zawarcie Umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy LC Bydgoszcz i LC Langenhagen. Spotkania polskich i niemieckich Lionów, w tym wspólnie organizowane kiermasze dobroczynne, odbywają się przy różnych okazjach, na przemian w Polsce i w Niemczech. Z kolei wraz z Lionami z Eindhoven (Holandia) bydgoszczanie współfinansowali adaptację na cele dydaktyczne starego budynku byłej wozowni, stojącego na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bydgoszczy. Przebudowę tego obiektu zaprojektował Lion Witold Migdał.
Bydgoscy Lioni biorą aktywny udział w pracach Okręgu, działając w strukturach organizacyjnych na różnych szczeblach. Najwyższą funkcję pełnił Lion Ryszard Jasiński wybrany w kadencji 2005/2006 na Gubernatora Okręgu 121 Polska. Członkami Gabinetu Gubernatora oraz Komisji Okręgu byli Lioni: Andrzej Hoffmann, Janusz Olkiewicz i Paweł Piotr Kotzbach. Lion Andrzej Hoffmann, pełniący przez kilka kadencji funkcję Pełnomocnika Gubernatora Okręgu 121 Polska ds. kontaktów z włoskim Okręgiem 108 Yb, zorganizował dla polskich Lionów wespół ze swoim odpowiednikiem z Sycylii Lionem Dino Areną, turystyczny wyjazd na tę wyspę, połączony z licznymi spotkaniami z miejscowymi Lionami. Członkowie LC Bydgoszcz byli gospodarzami trzech Nadzwyczajnych Konwencji Okręgu, które odbyły się w tym mieście.
Członkowie bydgoskiego Klubu kilkakrotnie uczestniczyli w organizacji szkoleń w ramach międzynarodowego programu Lions-Quest, realizowanego w Polsce pod nazwą „Sztuka dojrzewania”.
Obchody 20-lecia LC Bydgoszcz zakończyła uroczysta kolacja przy muzyce tanecznej, przeplatanej zabawą fantową, która jak zwykle sprawiła uczestnikom największą uciechę. Pozyskane z imprezy fundusze przekazane zostaną na jeden z lioneskich projektów ogólnopolskich oraz na wsparcie lokalnych beneficjentów.

Andrzej Hoffmann
Past Prezydent LC Bydgoszcz