Jesteś tutaj: Home » Działalność Klubu » Życie klubowe » Działalność » życie klubowe » 10-lecie istnienia Klubu
W połowie czerwca 2017 r. 20-lecie rozpoczęcia działalności świętował bydgoski Klub Lions. W uroczystości, która tradycyjnie miała miejsce w hotelu... więcej
16/06/2017
W dniach 8-15 września 2012 roku przebywała na Sycylii 14-osobowa grupa polskich Lionów i osób im towarzyszących. Lioni reprezentowali 6 klubów... więcej
15/09/2012
W czerwcu 2009 r. złożyli nam wizytę zaprzyjaźnieni Lioni z LC Langenhagen. Kilkudniowy pobyt w Polsce umożliwił Lionom z Niemiec poznanie Bydgoszczy i... więcej
25/06/2009
W poniedziałek, 30 czerwca 2008 roku w sali hotelu BRDA odbyła się uroczystość przekazania władzy. Część „oficjalna” była dość krótka, bo prowokowały... więcej
30/06/2008
16 czerwca (poniedziałek) Lecimy z Warszawy samolotem na Sycylię. Zostaliśmy przez Włochów zaproszeni na kilkudniowy pobyt, w trakcie... więcej
19/06/2008
Od piątku, poprzedzającego sobotnią Majówkę, gościliśmy ośmioosobową delegację niemieckiego LC Langenhagen. Wieczorem w restauracji hotelu Brda,... więcej
31/05/2008
Tak naprawdę trudno jest autorytatywnie stwierdzić, że to było dziesięciolecie, bo przyszli, bydgoscy Lioni spotykali się już od wiosny 1991 roku pod... więcej
01/12/2007

10-lecie istnienia Klubu

Tak naprawdę trudno jest autorytatywnie stwierdzić, że to było dziesięciolecie, bo przyszli, bydgoscy Lioni spotykali się już od wiosny 1991 roku pod przewodnictwem światowej sławy alergologa, już nieżyjącego, prof. Bogdana Romańskiego.
Wśród kandydatów było trzech profesorów, dwóch adwokatów, dwóch lekarzy, dwóch architektów, sędzia oraz ludzie kultury i przemysłowcy. Rejestrację w Sądzie Administracyjnym otrzymaliśmy jesienią 1992 roku. Powstał wtedy problem znalezienia zagranicznego klubu sponsorującego, gdyż takie były wymogi. Po prawie pięcioletnich poszukiwaniach znalazł się sycylijski Lions Club, którego prezydentem był Augustyn Soliva. Współsponsorującym klubem był także LC Koszalin. Naszymi Guiding Lionami są PDG Jacek Dehnel i PDG Alek Bończa Tomaszewski.
Klubowy charter odbył się 21 czerwca 1997 roku w Filharmonii Pomorskiej w obecności najwyższych władz Okręgu po przewodnictwem gubernatora Krystyny Szmeji. Delegacja LC Koszalin sprezentowała nam baner – flagę LC Bydgoszcz. W części artystycznej wysłuchaliśmy koncertu Orkiestry Salonowej.

Do charteru klubu prezydentem był Roman Kotzbach, a zaraz potem tę funkcję przejął Andrzej Hoffmann.  
Od początku istnienia Klubu realizujemy szeroko pojęte cele działalności charytatywnej, przede wszystkim na rzecz społeczności lokalnej. Pomagamy potrzebującym, szczególnie tym najbardziej oczekującym wsparcia,dzieciom niepełnosprawnym oraz z rodzin ubogich i patologicznych. W pierwszych latach naszej działalności przeprowadzaliśmy w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia zbiórki darów dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabowidzącej i Niewidomej im. Lousa Braille’a w Bydgoszczy.  
Nie były to tylko prezenty gwiazdkowe, ale także wyposażyliśmy pokoje szkolnego internatu w meble a pracownię w komputer ze specjalnym oprogramowaniem dla niewidomych. Sfinansowaliśmy zakup sprzętu medycznego dla szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, remont lokalu mieszkalnego dla wychowanków domu dziecka w Jaksicach i Szubinie, wyjazd niewidomej artystki – studentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na tournee do Holandii i USA, współfinansowaliśmy budowę zewnętrznej windy dla niepełnosprawnego chłopca, opłacaliśmy wycieczki dla dzieci z małych miasteczek i wsi. Wspólnie z bydgoskimi klubami Rotary i Kiwanis, przed świętami Bożego Narodzenia, organizujemy świąteczny kiermasz, zbierając pieniądze na obiady dla najuboższych dzieci ze szkól podstawowych. Służymy też, kiedy jest taka potrzeba, pomocą prawną. Od kilku lat z pozyskanych funduszy nieprzerwanie współfinansujemy obozy „Nieprzetarty szlak”, organizowane dla dzieci z rodzin ubogich przez bydgoską chorągiew ZHP w Funce nad jez. Charzykowskim a także, w mniejszym zakresie, obóz organizowany przez Caritas dla dzieci z rodzin polskich zamieszkałych w krajach wschodnioeuropejskich.
W 1999 r. Lions Club Bydgoszcz nawiązał współpracę z niemieckim Lions Clubem Langenhagen, a kilka lat później z holenderskim Lions Clubem Eindhoven. Spotkania z niemieckimi lionami i ich rodzinami, jak i organizowanie wspólnie przedsięwzięć charytatywnych u nas i w Niemczech można stawiać za przykład propagowania dobrosąsiedzkich stosunków. Z kolei współpraca z lionami z Eindhoven doprowadziła do zrealizowania pomysłu zaadoptowania budynku starej wozowni, usytuowanej na dziedzińcu Pogotowia Opiekuńczego w Bydgoszczy, na szkołę dla dzieci przebywających w tym Pogotowiu często przez wiele lat. Kompletną dokumentację techniczną opracował nieodpłatnie członek naszego Klubu, architekt Witold Migdał, lioni holenderscy przekazali na adaptację obiektu około 43 tys. euro.
Prezydent AMDRZEJ HOFFMANNTo tylko niektóre osiągnięcia naszego klubu, będącego zgraną drużyną przyjaciół, chętnie spotykających się nie tylko w sprawach organizacyjnych, ale także towarzyskich. Nad dobrą, pogodną atmosferą spotkań czuwa Lion Janusz Olkiewicz, posiadający niewyczerpany repertuar dowcipów.
Działalność naszego klubu spotyka się z wielkim uznaniem władz lokalnych i wojewódzkich oraz społeczeństwa.
Członkowie LC Bydgoszcz pełnili ważne funkcje w Okręgu 121 Polska: Gubernatora, Strażnika Dobrych Obyczajów, Przewodniczących Okręgu i Stref oraz członków Komisji Rewizyjnej.
Dwaj członkowie-założyciele, z zawodu architekci, wspaniali Lioni opuścili, nas na zawsze: Ryszard Pawlikow lipcu 2003 roku i Witold Migdał w grudniu 2007 roku.
ImageUroczystości dziesięciolecia LC Bydgoszcz odbyły się 1 grudnia 2007 roku w hotelu BRDA, miejscu klubowych spotkań. „Wieczór Dobroczynności” otworzył obecny prezydent LC Bydgoszcz, Andrzej Hoffmann, witając Panią Gubernator – Katarzynę Gebert, przewodniczącą Rady Miejskiej w Bydgoszczy – Dorotę Jakutę, Past Gubernatora, naszego Guiding Liona Alka Bończę Tomaszewskiego, Przewodniczącego Regionu Północnego dra Marka Krzemińskiego, delegację niemieckich Lionów z Langenhagen, delegację z LC Koszalina i Torunia, bydgoskich klubów Rotary i Kiwanis oraz przybyłych gości. Po krótkim sprawozdaniu członkowie założyciele naszego klubu otrzymali od Pani Gubernator listy gratulacyjne i piękne bursztyny.Gubernator KATARZYNA GEBERTPo tzw. części oficjalnej z recitalem wystąpił ceniony piosenkarz Zbigniew Wodecki, przyjęty entuzjastycznie przez publiczność. Pani Gubernator wzniosła, lampką szampana, toast za powodzenie LC Bydgoszcz a członkowie jubilaci poprosili znakomitą, ukraińską grupę dixielandową, Riverboat Ramblers, o wykonanie znanej piosenki Dunajewskiego „Serce” z dedykacją dla Pani Gubernator. Uroczystości, dla uczestników o najlepszej kondycji, przeciągnęły się do wczesnych godzin porannych.
Jesteśmy przekonani, że największe osiągnięcia jeszcze przed nami i podczas następnego jubileuszu LC Bydgoszcz będziemy mogli pochwalić się bardziej spektakularnymi osiągnięciami.

członkowie założyciele LC Bydgoszcz
ANDRZEJ HOFFMANN i RYSZARD JASIŃSKI